Milieu

Milieu is een belangrijk domein in het gemeentebeleid die ervoor wil zorgen dat het in de gemeente aangenaam en gezond wonen, leven en werken is. 

 

 

Milieudienst

De milieudienst is er om de bevolking te helpen, te sensibiliseren en te begeleiden inzake milieuaangelegenheden.

Milieubeleidsplan

Het gemeentelijk milieubeleid ligt vast in het door de gemeenteraad goedgekeurd milieubeleidsplan

Wijziging milieuwetgeving!

Sinds 1 juni 2015 werd de Vlarem aangepast aan de CLP-verordening, waardoor de indeling van stoffen en mengsels en de voorschriften voor etikettering en verpakking gewijzigd zijn:  Wijziging milieuwetgeving: aanpassing Vlarem aan de CLP-verordening

Minaraad

De gemeentelijke Minaraad is de adviesraad die het milieu- en natuurbeleid in Zwevegem opvolgt en adviseert.

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeente heeft met de Vlaamse overheid een samenwerkingsovereenkomst. De milieudienst begeleidt en coördineert daartoe de werkgroepen "gemeentelijk afvalbeleid"; de werkgroep milieuraad over afval; interne milieuzorg; IKZ-project gemeentelijke afvalstromen; de gemeentelijke compostvereniging; de werkgroep "proper Zwevegem" en het "Regcomité"!

Acties

In het kader van afvalpreventie, zuinig energiegebruik en de zorg voor een propere en milieuvriendelijke gemeente worden acties opgezet, zoals het "Kippenproject", "Oktober, hou het sober", "proper Zwevegem" en de NME-acties (natuur- en milieueducatie) in de scholen.

Interessante sites

OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest): http://www.ovam.be 

VMM (Vlaamse Milieumaatschappij): http://www.vmm.be

Fostplus (Sorteren en recycleren van verpakkingen): http://www.fostplus.be

VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Instituut) en milieuwetgeving: http://www.vito.be  

EEA (Europees Milieuagentschap): http://europa.eu

MILIEULINK (allerlei): http://www.milieulink.be

MINA-raad: (overkoepelende milieusite van de overheid): http://www.minaraad.be

Waterstanden: http://www.lin.vlaanderen.be/awz/waterstanden/

Luchtkwaliteit: http://www.irceline.be/~celinair/airact_maps_nl.html

 

Regelgeving geluidshinder: http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/regelgeving/vlarem