Missie & visie dienst jeugd & kinderopvang Zwevegem

De dienst jeugd en kinderopvang van Zwevegem gaat voluit voor de BELEVING en ONDERSTEUNING van de vrije tijd van ALLE KINDEREN EN JONGEREN in de gemeente. We bieden hen KANSEN en RUIMTE om jong te zijn en te ontdekken.

Jong zijn betekent op ontdekking gaan …
Dienst jeugd en kinderopvang Zwevegem biedt een creatief en vernieuwend aanbod aan activiteiten en opvang waarbij BELEVING centraal staat. We willen in hun vrije tijd herinneringen aan hun jeugd creëren.

Jong zijn is samen je weg zoeken…
Dienst jeugd en kinderopvang Zwevegem wil kinderen en jongeren hierin ONDERSTEUNEN;
- door het opkomen voor hun belangen in de gemeente
- door het creëren van een vangnet en dienstverlening voor jeugdverenigingen
- door het bieden van een antwoord op de noden van ouders, kinderen en jongeren

Iedereen is ooit jong geweest…
Dienst jeugd en kinderopvang Zwevegem wil er zijn voor ALLE KINDEREN EN JONGEREN van Zwevegem ongeacht hun woonplaats in de gemeente, hun interesses, hun leefomgeving, hun vaardigheden of hun budget.

Kans om jong te zijn…
Dienst jeugd en kinderopvang Zwevegem wil KANSEN creëren voor kinderen en jongeren;
- om hun stem te laten horen 
- om nieuwe ervaringen op te doen en hun eigen talenten te ontwikkelen
- om te leren en ontdekken met vallen en opstaan
en zo hun stempel te drukken op de wereld rondom hen.

Ruimte om jong te zijn…
Dienst jeugd en kinderopvang Zwevegem wil kinderen en jongeren RUIMTE geven in de gemeente. Ruimte om te spelen, te ontdekken en te experimenteren. We willen een omgeving creëren waarin het goed is om op te groeien en waarin kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn.