De mondiale raad adviseert het gemeentebestuur over het beleid inzake internationale samenwerking en solidariteit. De raad informeert en sensibiliseert de bevolking over de mondiale thematieken.

Voorzitter: Roland Duyck
Ondervoorzitter: Luc Caulier
Secretaris: Griet Vandeburie

De algemene vergadering gaat steeds op een woensdag door in de Raadzaal van het Gemeentepunt om 20 uur.
Dit zijn de data voor 2022:

  • Woensdag 09 maart + receptie
  • Woensdag 8 juni 
  • Woensdag 7 december

Vergaderingen werkgroep projecten in de Raadzaal van het Gemeentepunt om 19 uur:

  • Woensdag 11 mei
  • Woensdag 9 november
  • Presentatie projecten - zaterdag 26 november in de voormiddag in de Bib.

Vergadering Fairtrade: woensdag 16 februari om 19 uur in de Raadzaal van het Gemeentepunt.

Binnen de raad zijn er 5 werkgroepen actief:

Projecten

Heb je zelf een mondiaal project, neem snel een kijkje op welke subsidie je recht hebt in ons vernieuwd reglement.

Nieuw subsidiereglement wereldburgerschap

Er worden jaarlijks twee indieningsrondes voorzien, die worden afgesloten respectievelijk op de laatste werkdag van april en de laatste werkdag van oktober.

Hier vind je het aanvraagformulier subsidie wereldburgerschap voor 2022.

Mosseldiner

Elk jaar organiseert deze werkgroep een eetfestijn waarvan de opbrengst gaat naar een project in het zuiden.

Fair Trade

Zwevegem is Fair Trade Gemeente en maakt werk van eerlijke handel voor boeren hier én in het Zuiden. In 2019 werd een nieuwe werkgroep samengesteld, die voor 2020 concrete acties uitwerkt.

Sinds oktober 2020 is er opnieuw een Oxfam Wereldwinkel in Zwevegem. Je kan de Oxfam Wereldwinkel terugvinden in de Kringloopwinkel van Zwevegem, Avelgemstraat 188.

Oproep aan alle handelaars en ondernemers: 
Hoe fair is jouw trading?
De werkgroep Fair Trade en lokaal bestuur Zwevegem willen samen met jou je handelszaak/organisatie extra in de kijker plaatsen.
Hoe? Open snel: www.zwevegem.be/fairtrade

Internationale samenwerking en uitwisseling

In het raam van wereldburgerschap en solidariteit met het zuiden werd in 2019 een nieuwe werkgroep opgericht.

Deze werkgroep werkt een concreet project hierrond uit.

11.11.11

Elk jaar zijn er sensibiliseringsacties en fondsenwerving in de week van 11 november, zoals een infoavond, tentoonstelling in de bib, quizavond, deur-aan-deur verkoop en verkoop aan een warenhuis.

Hou zeker de media in de gaten.

Logo mondiale raad
Logo Mondiale Raad