Bakens van Bomen: welke Zwevegemse boom is jouw favoriet?

Gepubliceerd op Vrijdag 17 december 2021

Vaak vertellen oude bomen verrassende verhalen over het verleden van een vervlogen locatie. Een legendarisch stadsverhaal, een vergeten techniek of historisch landgebruik, de erfgoedwaarde van solitaire, emblematische bomen kan nauwelijks overschat worden. Bovendien bepalen en kleuren ze het landschap. Reden genoeg om ze - eindelijk - nog eens in de kijker te zetten. 

Doe mee en dien jouw favoriete Zwevegemse boom in!

Bakens van Bomen selecteerde in een eerste fase een aantal markante bomen in Zuid-West-Vlaanderen, in de hoop dat ze opnieuw een prominentere rol kunnen spelen in onze beleving van het landschap. Maar... we hebben ook jouw hulp nodig! In samenwerking met Intercommunale Leiedal roepen we onze inwoners op om massaal bomen door te sturen die voor hen een zekere betekenis hebben: omwille van een bijzondere herinnering, hun specifieke locatie of historiek. De ambitie: aantonen hoe belangrijk die “bakens van bomen” in de beleving van ons (stedelijke) landschap zijn, en de vervlogen erfgoedwaarde ervan in ere herstellen. 

Dien hier je eigen boom in

Ook actief op Instagram

Via Bakens van Bomen hoopt initiatiefnemer Leiedal de aandacht nu op die markante bomen zelf te vestigen. De voorbije weken riep het project al een eigen Instagram-account en een projectwebsite in het leven, waarmee de historische verhalen achter een eerste selectie bomen werden gedeeld. En nu schakelt de intercommunale dus jouw hulp in én een versnelling hoger. 

Online kunnen alle inwoners een boom selecteren die voor hen een bijzondere (beeld)waarde heeft en in hun ogen bewaard moet blijven. Op die manier hopen Leiedal en de 13 lokale besturen de geschiedenis en identiteit van ons landschap in de verf te zetten en zo uiteindelijk de aandacht van het beleid voor landschappelijk erfgoed te verhogen.

Het vervolg 

Met deze oproep is het project Bakens van bomen in een tweede fase aanbeland. Eerder selecteerde Leiedal voor iedere stad of gemeente al minstens één markante boom, en nu is het aan de bevolking om het lijstje verder aan te vullen. De intercommunale verzamelt alle doorgestuurde bomen op de projectwebsite, en trekt er in het voorjaar van 2022 opnieuw op uit, op zoek naar de opvallendste verhalen achter de ingezonden bomen. Die worden daarna op dezelfde manier als de eerste reeks bomen gecommuniceerd via digitale media.  

www.leiedal.be/bakens-van-bomen 
www.instagram.com/ioed_leiedal