Bekendmaking budget 2019

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat het gemeentebudget 2019 werd voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018 en ter inzage ligt op het Gemeentepunt.

Lees hier de bekendmaking.