Van bestuursakkoord tot meerjarenplan 2020-2025

PROJECT 2025

Samen voor een zorgend, dynamisch en ondernemend Zwevegem

De nieuwe Zwevegemse coalitie (Lijst Burgemeester, CD&V en sp.a) heeft haar bestuursakkoord voor 2020 - 2025 klaar. “Project 2025” is gebaseerd op continuïteit, maar legt ook nieuwe accenten voor een doordachte en frisse aanpak van elk Zwevegems vraagstuk. De rode draden in het akkoord zijn participatie, duurzaamheid en solidariteit. Het bestuursakkoord is opgebouwd uit 5 thema’s, 10 krachtlijnen en vele actiepunten.

Het lokaal Bestuur Zwevegem zal een grote bevragingsronde organiseren over het meerjarenplan.

Van bestuursakkoord tot meerjarenplan 2020-2025