Bewegwijzering bedrijf aanvragen

Gepubliceerd op woensdag 05 februari 2020

De plaatsing van bewegwijzering naar bedrijven is strikt gereglementeerd om te vermijden dat alle kruispunten vol wegwijzers hangen. 

U dient dit aanvraagformulier in en bezorg het aan onderstaand adres.

Aanvraag voor de plaatsing van wegwijzers op gemeentewegen en gewestwegen.
Zowel voor een wegwijzer op een gemeenteweg als op een gewestweg richt je je aanvraag aan de dienst verkeer, samen met:

  • Recente foto’s van de plaatsen waar de opstelling gevraagd wordt
  • Gedetailleerde schaaltekening.

Uw aanvraag wordt getoetst aan het gemeentelijk signalisatieplan.  Daarin staat onder welke voorwaarden op welke plaatsen wegwijzers kunnen geplaatst worden.
Voor wegwijzers langs gewestwegen is een toelating van de Vlaamse overheid nodig.

De borden zullen altijd door de gemeentelijke diensten besteld en geplaatst worden na goedkeuring.

Dienst publieke ruimte - tav dienst Signalisatie

lege witte bewegwijzering