Captatieverbod West-Vlaanderen

Door de aanhoudende droogte wordt vanaf vandaag het captatieverbod in West-Vlaanderen verder uitgebreid. Er kan enkel nog water worden gecapteerd uit de bevaarbare waterlopen. Het captatieverbod geldt ook voor alle afgesneden meanders van de Leie en de Schelde. 

Besluit

Artikel 1. Het is verboden water te capteren uit:
- de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde in West-Vlaanderen;
- alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering van de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder Blankenberghe.

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Hiernaast blijft het politiebesluit van de gouverneur van 10 juli 2019 betreffende het captatieverbod in het Ijzerbekken van kracht.

Artikel 2. Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van deze straffen alleen.

Artikel 3. Dit besluit geldt vanaf 24 juli 2019 en blijft van kracht tot het wordt opgegeven bij politiebesluit.

Documenten

Het volledige politiebesluit
De overzichtkaart van het captatieverbod
Veelgestelde vragen omtrent het captatieverbod

overzichtkaart captatieverbod 2019