Corona-update voor ondernemers (20/11)

Gepubliceerd op Vrijdag 26 november 2021

Het Overlegcomité besliste vandaag over enkele nieuwe maatregelen om het stijgend aantal coronabesmettingen tegen te gaan.  Onderstaande maatregelen gaan in op zaterdag 27 november met uitzondering van professioneel georganiseerde publieke evenementen waar de maatregelen vanaf maandag 29 november ingaan. Het volgend overlegcomité is gepland op woensdag 15 december.

Horeca/professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten

 • Max 6 personen aan tafel (Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden)
 • Enkel zitplaatsen aan tafel toegestaan
 • De openingsuren worden beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur
 • Discotheken en dancings: verplichte sluiting

Evenementen en bijeenkomsten

Publieke evenementen

 • Binnen: enkel zitplaatsen toegelaten, CST plus mondmasker verplicht
 • Buiten: indien organisatoren de regels van de social distancing en afstand van 1,5 meter tussen de gezelschappen niet respecteren, zal hun evenement gesloten worden. De modaliteiten van de horeca (cf. supra) zijn van toepassing

Handelsbeurzen

 • Mondmaskerplicht
 • De deelstaten nemen de nodige reglementaire bepalingen voor een veralgemeende invoering van het CST op handelsbeurzen

Private bijeenkomsten binnen zijn verboden met uitzondering van: 

 • huwelijksfeesten en begrafenissen (koffietafel)

  • CST vanaf 50 personen binnen, vanaf 100 personen buiten. (Momenteel is het nog onduidelijk of dit alleen op huwelijksfeesten of ook op begrafenissen (koffietafel) van toepassing is)
  • Modaliteiten horeca gelden (cf. supra). Dansen met mondmasker wel toegelaten
 • in private woonst (“thuis”):
  • globaal: geen CST verplicht
  • Indien gebruik wordt gemaakt van professionele horeca dienstverlening: wél CST verplicht en deze dienstverlening moet beperkt blijven tussen 5 uur en 23 uur,  met uitzondering van huwelijksfeesten.
  • zelftesten aanbevolen

Winkels

 • Globaal: geen wijzigingen
 • Nachtwinkels: sluitingsuur om 23uur

Ambulante handel en kermissen

 • Voorlopig geen wijzigingen aangekondigd.

Telewerk

Telewerk is nog steeds verplicht tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de bedrijfsactiviteiten of van de dienstverlening.
Meer telewerken moet het aantal contacten op de werkplek en het openbaar vervoer verminderen.

 • verplicht 4 dagen / week tot 12 december
 • verplicht 3 dagen / week vanaf 13 december

 

Volgende maatregelen blijven gelden:

Brede mondmaskerplicht

 • In de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in zorginstellingen;
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend: zowel voor personeel als bezoekers
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen;
 • publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
 • bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra: zowel voor personeel als bezoekers
 • in gebouwen voor de erediensten.

De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar.

Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Covid Safe Ticket (CST)

Op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is, wordt ook het mondmasker verplicht. Het CST + mondmasker wordt verplicht voor:

 • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten,
 • horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden),
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s, musea en (indoor) pret- en themaparken.

Schematisch overzicht van de bepalingen/verplichtingen m.b.t. het mondmasker en het Covid Safe Ticket

 

Ruimte

Mondmasker bezoekers

Mondmasker personeel

CST bezoekers

Winkels binnen

X

X

/

Winkelstraten

/

/

/

Horeca (incl. privébijeenkomsten in horeca)

X

X

X

Fitnesscentra

X

X

X

Contactberoepen

X

X

/

Publieke evenementen binnen (tot 50 personen)

X

X

/ (*)

Publieke evenementen binnen (vanaf 50 personen)

X

X

X

Publieke evenementen buiten (tot 100 personen)

X

X

/ (*)

Publieke evenementen buiten (vanaf 100 personen)

X

X

X

Markten

/

/

/

Kermissen

/

/

/

(*) Organisatoren kunnen zelf ook kiezen voor CST mits zij de bezoekers voorafgaand informeren.