Digital Reaction Plan

Gepubliceerd op donderdag 14 januari 2021

Overstroming, brand, stroomuitval, cyberaanval ... incidenten of rampen hebben grote gevolgen voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten en vooral voor de IT-infrastructuur en -procedures. Een efficiënte, veilige en vooral continue IT- en digitale infrastructuur en diensten is noodzakelijk in dergelijke situaties.

Veel bedrijven, en vooral kmo’s, beschikken echter niet over voldoende kennis of knowhow om in te spelen op onvoorziene omstandigheden. Daarom lanceert de FOD Economie de campagne Digital Reaction Plan. Bedoeling is om bedrijven te helpen anticiperen op alle types van incidenten die de bedrijfscontinuïteit ernstig in het gedrang kunnen brengen.

Dankzij het Digital Reaction Plan kunnen bedrijven online en volledig gratis een gepersonaliseerde “quickscan” uitvoeren. Op die manier komen ze te weten hoe goed ze voorbereid zijn op verschillende incidenten. Een reeks voorbeelden, modeldocumenten en adviezen zijn beschikbaar die ondernemingen toelaten om:

  • risico’s te identificeren, analyseren, beoordelen en aan te pakken;
  • een bedrijfscontinuïteitsplan voor de activiteiten van de onderneming op te stellen;
  • incidenten te beheren;
  • doelgericht te communiceren.

Meer info