Dorps- en wijkraden: GEEN dorpsraad Otegem

In alle deelgemeenten van Zwevegem is een dorpsraad actief. Dit bewonersplatform wil op een duurzame manier bewoners dicht bij het lokaal beleid brengen door hen een stem te geven. Via de dorpsraad krijgen de inwoners de kans om mee te denken over en mee te werken aan de toekomst van hun dorp.

Data dorpsraden

Moen           donderdag 5 september, 19 uur      (dorpsraadmoen@gmail.com

Heestert        donderdag 28 november, 19.30 uur (dorpsraadsintdenijs@gmail.com)

Sint-Denijs     dinsdag 14 november, 19.30 uur (dorpsraadheestert@gmail.com)

Nieuwe wijkraad nodigt uit

Op maandag 30 september om 19 uur is er de allereerste bijeenkomst van de wijkraad in Zwevegem-Knokke. Het gemeentebestuur geeft in het parochiaal centrum uitleg over een viertal projecten die in deze wijk op de planning staan. Natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Op de agenda:

  • Inrichting landschappelijk waardevol Lettenhofpark
  • Kmo-zone site Hanssens (Oude Pannenfabriek)
  • Nieuwbouw voor petanqueclub
  • Verdwijnen voetweg
  • Aanleg hondenclubterrein De Wilskracht
  • Verkiezing kerncomité wijkraad

Daarnaast wordt toegelicht hoe de wijkraad in de toekomst verder wordt georganiseerd. Dorps- of wijkraden vormen een brug tussen de burger en het bestuur. Zij weten als geen ander wat de vragen, behoeften en knelpunten zijn in de plaatselijke dorpssamenleving.