Feestvuurwerk eindejaarsperiode 2017

Feestvuurwerk is altijd al een klassieker geweest rond Kerstmis en Nieuwjaar. De schitterende kleuren en feestelijke knallen zijn een mooie manier om de komst van het nieuwe jaar in te luiden.

In Zwevegem geldt een algemene toelating voor feestvuurwerk in de nacht van 24 op 25 december en van 31 december op 1 januari (enkel tussen 23.30 uur en 00.30 uur).

Het oplaten van wensballonnen blijft echter verboden. Vuurwerk afsteken buiten deze vastgelegde periode kan enkel wanneer u een machtiging hebt van de burgemeester. Inbreuken op het politiereglement kunnen bestraft worden met gemeentelijke administratieve sancties.

Als gemeentebestuur willen we ook nog eens benadrukken dat feestvuurwerk bestaat uit springstoffen waarmee voorzichtig en verantwoordelijk moet worden omgesprongen. We geven daarom hier nog eens de belangrijkste veiligheidsregels mee:

1. Voorbereiding

 • Bewaar het feestvuurwerk thuis op een droge plaats, in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
 • Lees zeker de gebruiksaanwijzing van het vuurwerk. Afhankelijk van het soort vuurwerk kunnen bijkomende veiligheidsmaatregelen nodig zijn.
 • Annuleer het afsteken van vuurpijlen bij hevige wind

2. Op het moment zelf

 • Zoek een geschikte schietplaats: een open zone, die vlak, horizontaal en hard is, verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en ver van een dichte plantengroei, zeker bij droogte.
 • Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven. Houd ook rekening met dieren in de omgeving! Vooral honden en paarden houden niet van vuurwerk en kunnen schrikken bij de eerste knallen. Houdt hen bij voorkeur binnen.
 • Voorzie steeds water en een brandblusapparaat dat binnen handbereik staat.
 • Vermijd alcohol voor en tijdens het afsteken: bij het omgaan met springstoffen moet je nuchter zijn.
 • Bescherm jouw ogen en draag eventueel een goede beschermingsbril tijdens het afschieten.
 • Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan en wacht tot de eerste pijl voldoende hoog zit vóór je een andere pijl in dezelfde buis plaatst.
 • Steek altijd de lonten aan met een aansteeklont die je bij jouw leverancier kan krijgen. Rookwaar zoals een sigaar of een sigaret kunnen ook gebruikt worden. Gebruik zeker geen lucifers of aanstekers: het risico bestaat dat je de lont op een verkeerde plaats aansteekt en je onvoldoende tijd hebt om jezelf in veiligheid te brengen.
 • Houd voldoende afstand van het vuurwerk en steek de lonten aan met gestrekte arm. Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende afstand zodra je een lont aansteekt.

3. Na afloop

 • Pas op met vuurwerk dat niet lijkt te werken. Benader het nooit onmiddellijk, maar wacht minstens 30 minuten. Steek ook nooit een vuurwerkartikel terug aan.
 • Doof op de grond gevallen resten en ruim ze op.

Een uitgebreid overzicht van veiligheidsmaatregelen vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Economie (http://economie.fgov.be/nl/consument/Securite_consommateur/Produits_dangereux/feestvuurwerk/#.WgQONkSWwdV)

Het gemeentebestuur wenst je alvast een mooi kerstfeest en een schitterend eindejaar.

Created at: 09/11/2017

Reactie toevoegen

Reacties

Wanneer ook in Zwevegem vuurwerk verbieden? Wie is hiervoor in het schepencollege bevoegd? Mijn stem gaat naar een partij die diervriendelijk is.

Kan er ergens klacht worden neergelegd indien de periode "In Zwevegem geldt een algemene toelating voor feestvuurwerk in de nacht van 24 op 25 december en van 31 december op 1 januari (enkel tussen 23.30 uur en 00.30 uur)." niet gerespecteerd wordt? Sinds 19h geregeld ontploffingen regio Gauwelstraat in Heestert.

Het politiereglement laat inderdaad vuurwerk toe zoals dit hier vermeld staat. Indien men vaststelt dat enkelen zich niet houden aan het politiereglement, dan kan men steeds contact opnemen met de politie.