Herstel van bloemrijke graslanden op de Vaarttaluds

Gepubliceerd op Donderdag 10 september 2020
herstel bloemrijke graslanden vaarttaluds

Wat de Vaarttaluds zo speciaal maakt zijn de diverse bloemrijke graslanden aanwezig langs beide kanten van het kanaal. Zeker de aantallen en soorten orchideeën maken van dit gebied een botanische parel. Het is dan ook niet te verwonderen dat dit een Europees beschermd gebied is.

Verbossing zorgt voor een afname van het bloemenrijkdom

Doorheen de tijd is echter op de westelijke oever van het kanaal steeds meer verbossing opgetreden. Deze verbossing werpt schaduw op het grasland en zorgt zo dat op termijn de bloemenrijkdom afneemt. Om de ontwikkeling van de graslanden terug meer kansen te geven wordt op de Westelijke oever een deel van de verbossing (rood omlijnde zone op kaart) terug weggenomen waarbij verspreid enkele alleenstaande bomen blijven staan. De bomen inclusief het wortelgestel zullen machinaal verwijderd worden  zodat in de toekomst de graslanden terug kunnen gemaaid worden. Daarnaast wordt ook nog een nieuwe trap aangelegd in het gebied (blauwe lijn op kaart)

Voor meer informatie mag je bellen naar het nummer 0477 95 50 21.

De herstelwerken worden uitgevoerd met de broodnodige steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos).