Herstellingswerken langs het kanaal Bossuit-Kortrijk te Zwevegem

Vanaf maandag 15 mei 2017 wordt er op verschillende locaties gewerkt op jaagpaden langs het kanaal Bossuit-Kortrijk. Deze herstellingswerken zullen, zonder onvoorziene omstandigheden, drie weken duren. De werken zijn weersafhankelijk, maar door een goede voorbereiding en een strikte werkplanning voorop te stellen, blijft de uitvoeringstermijn zo beperkt mogelijk. 

  • Jaagpad tussen La Flandrebrug en site Transfo in Zwevegem: Tijdens deze werken wordt het jaagpad over een lengte van 450 meter verbreed waardoor jaagpadgebruikers elkaar in de toekomst vlotter en veiliger kunnen kruisen. Daarnaast wordt ook de bovenste laag van het jaagpad vernieuwd. Er is een plaatselijke omleiding voorzien.
  • Jaagpad tussen de Knokkebrug en Smalspoorbrug in Moen (Zwevegem): Tijdens deze werken wordt het jaagpad over een lengte van 200 meter hersteld en wordt er een nieuwe toplaag aangebracht. Er is een plaatselijke omleiding voorzien.
  • Jaagpad ter hoogte van de sluis in Moen (Zwevegem): Tijdens deze werken wordt over een lengte van 150 meter het jaagpad hersteld en wordt er vervolgens een nieuwe toplaag aangebracht. Er is een plaatselijke omleiding voorzien.
  • Oeverlaan in Moen (Zwevegem): In deze zone wordt de bovenste laag van de openbare weg vervangen. Tijdens deze herstellingswerken wordt er steeds één rijstrook afgesloten, alternerend verkeer is mogelijk. 

 

Created at: 16/05/2017

Reactie toevoegen