Hoe tevreden zijn Zwevegemnaren over hun gemeente?

Hoe tevreden zijn we over de netheid van straten en voetpaden? Wat vinden we over de verkeersveiligheid? Hoe tevreden zijn we over de voorzieningen? Hoe verplaatsen we ons? Hoeveel ondernemingen zijn er bijgekomen het afgelopen jaar? Welke financiële middelen zet het lokaal bestuur in voor haar werking? Op deze en honderden andere vragen geeft de gemeentemonitor een antwoord. 

De gemeentemonitor

De Gemeentemonitor is samengesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen en brengt de brede omgeving van elke gemeente in beeld. Hij bevat meer dan 200 indicatoren, waaronder meer dan 80 die afkomstig zijn uit een grootschalige bevraging bij de inwoners in elke Vlaamse gemeente of stad.

“Jouw Gemeente in cijfers”

Voor elke gemeente werd een individueel rapport opgemaakt: "Jouw Gemeente in cijfers". Wie het volledige rapport voor Zwevegem wil inkijken, vindt dit op: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_zwevegem_0.pdf

Wie graag een eigen rapport op maat opmaakt of gemeenten onderling wil vergelijken, kan zelf aan de slag met de interactieve toepassing op www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be

Cijfermateriaal

We gingen al eens grasduinen in de vele cijfergegevens en gingen eens kijken bij welke domeinen we de laagste of de hoogste scores van Vlaanderen behaalden.

We halen de laagste scores (tov. Vlaanderen):

 • 1% voelt zich vaak onveilig
 • 5% van de huishoudens had het afgelopen jaar betalingsmoeilijkheden,
 • 8% heeft last van sluitstort
 • 10% maakt gebruik van het openbaar vervoer voor woon/werkverkeer
 • 12% heeft last van buurthinder
 • 15% heeft last van lawaaihinder door het verkeer

We halen de hoogste scores (tov. Vlaanderen):

 • 43% heeft minstens 1 maal gebruik gemaakt van het zwembad
 • 58% van de inwoners heeft het afgelopen jaar minstens 1 maal de bibliotheek bezocht
 • 66% heeft veel contact met buurtbewoners
 • 74% is tevreden over de digitale dienstverlening in de gemeente
 • 80% gebruikt de wagen voor het woon/werkverkeer
 • 83% is tevreden over de gemeente
 • 91% is tevreden over de gezondheidsvoorzieningen binnen de gemeente
 • 94% is tevreden met het aanbod aan kleuter- en lager onderwijs in de gemeente
 • 95% van de inwoners beschikt over een tuin, terras of patio bij de woning