Infomarkt studie kanaal Bossuit-Kortrijk

27 november 2018

De studie naar de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk maakt deel uit van Seine-Schelde Vlaanderen.
Met dit project en met de steun van Europa maken we van de binnenvaart een sterker alternatief voor goederenvervoer via de weg.
Een onderzoeksteam ging aan de slag ende onderzoeksnota is klaar.
De nota ligt gedurende 30 dagen: 12.11 t.e.m. 12.12.2018 openbaar klaar om in te kijken.

Om je wegwijs te maken in dit proces, organiseert de Vlaamse Waterweg nv infomarkten met een stand van zaken over de studie en de alternatievenonderzoeksnota.

Je kan tijdens de infomarkten vragen stellen aan het onderzoeksteam.

Infomarkt Zwevegem
Op dinsdag 27 november 2018, van 16 u. tot 21 u.
In Gemeentepunt Zwevegem, Blokkestraat 29.

Wil je een opmerking formuleren op de nota?

Meer info: www.kanaalbossuitkortrijk.be

Info
Tel. 09 292 12 11
Email: seineschelde@vlaamsewaterweg.be
www.seineschelde.be