Infomomenten werken kanaal Bossuit-Kortrijk

sep
21
sep
22

De Vlaamse Regering heeft op 8 september laatstleden groen licht gegeven aan waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV om te onderzoeken welke toekomst het kanaal Bossuit-Kortrijk heeft als nieuwe watersnelweg voor goederenvervoer.

De opwaardering van het kanaal streeft naar een werkelijke verbinding tussen de Leie en de Boven-Schelde.

Zo moeten schepen niet langer een omweg maken via Gent.

Op 21 en 22 september organiseert Waterwegen en Zeekanaal informatiemomenten in het Gemeentepunt van Zwevegem.

 

Wat voor Zwevegem?

Het kanaalgedeelte in Zwevegem werd reeds opgewaardeerd in de jaren ’70. In de studie zal onderzocht worden of in deze zone aanpassingen noodzakelijk zijn om de huidige doelstellingen te realiseren. Ook de capaciteit van de bestaande sluizen in Moen en Zwevegem zullen getoetst worden aan de huidige doelstellingen. Het onderzoek zal uitwijzen waar de aanpassingen precies nodig zijn. Op dit ogenblik is wel al duidelijk dat dit stuk van het kanaal zal verdiept moeten worden om voor grotere schepen een vlotte doorgang te realiseren. Zij hebben immers meer plaats nodig om veilig te kunnen varen en kruisen.

 

Infomomenten Zwevegem

Wanneer?

Donderdag 21 en vrijdag 22 september, van 14 u. tot 20 u.

Vrijdag 22 september, om 19 u.: Toelichting projectverantwoordelijke

 

Waar?

Gemeentepunt Zwevegem

Blokkestraat 29

8550 Zwevegem

 

Meer info?

09 292 12 11

kanaalbossuitkortrijk@wenz.be

 

Bron

Dienst Informatie
Created at: 12/09/2017

Reactie toevoegen