Kandidaturen sportief verdienstelijke personen/verenigingen.

Traditiegetrouw huldigen we de sportief verdienstelijke personen en verenigingen in het voorjaar.

Deze hulde vindt plaats op vrijdag 15 maart 2019 om 19.30 uur, in zaal OC Ter Streye, Rodewilgenstraat 6, 8554 Sint-Denijs.
De  deuren  gaan  open  vanaf  19  uur.

Volgende kandidaturen voor sport worden ingevuld: 

  • laureaat sportverdienste 2018
  • sportvrouw 2018
  • sportman 2018
  • sportclub- of team 2018
  • jeugdlaureaat 2018
  • recreatiesporter 2018
  • laureaten kampioenschappen van  Zwevegem 2018

Verenigingen dienen schriftelijk de kandidaturen in bij de dienst sport, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem, sport@zwevegem.be of bij de voorzitter van de sportraad, dhr. Dirk Deldaele uiterlijk tegen 15 januari 2019.
Zwevegemse sporters die niet zijn aangesloten bij een Zwevegemse club en die voldoen aan de voorwaarden kunnen zelf hun kandidatuur indienen.
Het reglement en de aanvraagformulieren kan je hier terugvinden.
Ze zijn ook beschikbaar bij de sportdienst.

Kandidatuur Kampioenenviering

Gegevens club
Gegevens Kandidatuur
Kandidatuur voor sportonderscheiding (gelieve aan te duiden)
Gegevens sportprestatie 2019
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Dienst sport