Kennisgeving aan de bevolking

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwevegem brengt ter kennis aan de bevolking dat Autostal Groeninghe vzw uit Kortrijk een aanvraag heeft ingediend om ten behoeve van de rally '6 uren van Kortrijk' op zondag 24 november 2019 gebruik te maken van de gemeentelijke wegen.

De aanvraag ligt ter inzage op de dienst evenementen - balie vrije tijd, gemeentebestuur Zwevegem, Blokkestraat 29. Deze kan elke werkdag ingekeken worden van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur.

Lees hier de volledige bekendmaking