Kindergemeenteraad

Een kindergemeenteraad is permanent inspraakorgaan voor kinderen uit de lagere school. De kinderen die zetelen in de kindergemeenteraad krijgen de kans om hun ideeën en wensen mee te delen aan het  gemeentebestuur. Ze kunnen advies geven aan het bestuur over het te voeren beleid dat gelinkt is aan hun leefwereld.

De kindergemeenteraad komt een vijftal keer samen en daarin bepalen de kinderen zelf de thema’s waarover ze het willen hebben. Dat kan gaan over activiteiten, sport, cultuur, verkeer, milieu, ruimte,…

De kindergemeenteraad zal bestaan uit kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar die de kinderbevolking van Zwevegem vertegenwoordigen.  Zij worden verkozen na het voeren van campagne door hun medeleerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. De verkiezingen zullen per school georganiseerd worden.

Doel?

 • Kinderen betrekken bij het gemeentelijk beleid.
 • Kinderen de kans geven om hun ideeën en wensen kenbaar te maken.
 • Kinderen leren overleggen en spreken in het openbaar.
 • Kinderen vertrouwd maken met democratie.

Vraag je je af welke onderwerpen aan bod kunnen komen op de kindergemeenteraad? Deze korte filmpjes zorgen alvast voor inspiratie:

Betere fietspaden

Het afvalprobleem

Het speelpleinprobleem

Veiligere schoolomgeving

Schoolstraat

Hoe stel ik mij kandidaat?

Alle leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar kunnen zich kandidaat kunnen stellen voor de kindergemeenteraad via een online kandidatenformulier.  Kinderen met een heleboel ideeën, die zich 100% willen inzetten voor de kinderbevolking van Zwevegem, zijn onze ideale kandidaten. Alle info is ook terug te vinden in onze afsprakennota_kindergemeenteraad_2018-2019

Voorwaarden

 • Naar school gaan in Zwevegem
 • In het vijfde of zesde leerjaar zitten
 • Aanwezig kunnen zijn op de zittingen van de kindergemeenteraad: vrijdag 9 november 2018, 14 december 2018, 8 februari 2019, 26 april 2019 en 14 juni 2019 telkens van 16u – 18u.
 • Zich engageren voor twee jaar (kinderen uit het zesde leerjaar één jaar).

Nog een duwtje in de rug nodig om jou te overtuigen? Bekijk dan zeker deze filmpjes eens!

Bart Opsomer directeur vrije centrumschool

Jens Dendoncker

Wim Opbrouck

Campagne en verkiezingen

De kandidaten mogen twee weken voor de verkiezing campagne voeren op school. Dit kan aan de hand van affiches, flyers, voorstellingsrondes,… (afhankelijk van wat de school toelaat). In de campagne stelt de kandidaat zichzelf voor en de ideeën waarmee ze naar de kindergemeenteraad willen trekken. Op de eerste zitting wordt er na de kennismaking een kinderburgemeester verkozen.

Wat mag niet?

 • Campagne voeren waarin verwezen wordt naar bestaande politieke partijen
 • Campagne voeren met racistische of anti-slogans
 • Gadgets, snoepjes, geschenkjes,… uitdelen

Data van de verkiezingen:

Binnenkort vind je hier de verkiezingsdata terug.

Werking kindergemeenteraad

Elke vergadering zullen we stil staan bij één of meerdere thema’s. De thema’s worden gekozen op de eerste zitting in november.

een tekening van de kindergemeenteraad