Kindergemeenteraad luidt tweede jaar in!

Gepubliceerd op Woensdag 20 november 2019
een profielfoto van Dollé Siebe

Op 8 november vond de eerste kindergemeenteraad van het nieuwe seizoen plaats. Ook dit jaar zetelen 21 kinderen in dit inspraakorgaan. In de eerste zitting beslisten we wie de nieuwe kinderburgemeester wordt, bepaalden we 3 belangrijke thema’s en legden officieel de eed af.

Wat is de kindergemeenteraad?

Via de kindergemeenteraad hebben kinderen uit de lagere school permanent inspraak in het lokale beleid. Op deze manier krijgen kinderen een stem in de gemeente. Ze kunnen er hun ideeën en wensen delen. De leden in deze raad werden verkozen door hun medeleerlingen (4de,5de,6de leerjaar) na het voeren van een heuse campagne. Zij vertegenwoordigen alle kinderen van de gemeente Zwevegem.

Verslag van de eerste zitting

We begonnen de raad met enkele leuke kennismakingsspelletjes. Zo speelden we levende domino en mochten we elkaar tekenen. Na deze ontspanning kwam natuurlijk ook inspanning want de kinderburgemeester moest nog verkozen worden. Hierbij kregen de 5 kandidaten de kans om te motiveren waarom zij de nieuwe kinderburgemeester van Zwevegem zouden willen worden. Na een spannende stemming won Siebe Dollé uit de gemeenteschool Sint-Denijs. Zo werd zij onze eerste vrouwelijke kinderburgemeester!

Het bepalen van de drie thema’s volgde na de stemming. De kinderen kozen voor: gelijke kansen voor iedereen, rookvrije zones voor kinderen en veilig verkeer.

Na de eerste bijeenkomst vond de officiële eedaflegging plaats. Hierbij beloofden de verkozen leden plechtig alle kinderen uit Zwevegem goed te vertegenwoordigen.

Wat nu?

Het startschot van de kindergemeenteraad is gegeven. Nu komen de kinderen nog een viertal keer samen om acties rond deze thema’s uit te werken.

Kom gerust eens luisteren op onze volgende zitting: 13 december 2019 om 17.15 uur in het Gemeentepunt.