La Flandrebrug blijft voor langere tijd gedeeltelijk onderbroken

Er zijn ingrijpende herstellingswerken noodzakelijk om La Flandrebrug over het kanaal Bossuit-Kortrijk in Zwevegem te herstellen na een aanrijding begin deze maand. Dat blijkt uit een grondig onderzoek dat waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV liet uitvoeren. Zolang deze werken niet uitgevoerd zijn, blijft een van de rijstroken op de brug afgesloten voor al het wegverkeer, behalve voor fietsers en voetgangers.

Begin november werd La Flandrebrug aangereden door een vrachtwagen met daarop een kraan. De onderkant van de betonnen, vaste brug raakte daarbij beschadigd. Intussen is duidelijk dat de schade zeer ernstig is. Er zijn ingrijpende werkzaamheden noodzakelijk om de brug volledig te herstellen. De voorbereiding (voorbereidende studie, opmaken bestek, aanstellen aannemer, …) en het uitvoeren van de werken zelf zullen de nodige tijd in beslag nemen. Volgens de huidige inschattingen kan het tot een jaar duren vooraleer de herstellingswerken opgestart kunnen worden.

Alternerend verkeer

In tussentijd is het noodzakelijk om de draagstructuur van de brug zo weinig mogelijk te belasten. Een van de rijstroken op de brug blijft daarom afgesloten. Het wegverkeer kan wel steeds aan de hand van verkeerslichten alternerend passeren. Zware verkeershinder is daarbij niet uitgesloten. De waterwegbeheerder plaatst binnenkort nog bijkomende signalisatie om weggebruikers daarover te waarschuwen. Fietsers en voetgangers kunnen wel steeds in beide richtingen passeren.