Maak je sportclub bekend.

Is er een wijziging in de bestuurssamenstelling van je club?

Is de bestuurssamenstelling gewijzigd of bestaat uw vereniging niet langer, dan vragen wij het (gewezen) bestuur om ons daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.

 

Subsidies

Sportverenigingen aangesloten bij de Gemeentelijke Sportraad, ontvangen in maart-april een schrijven waarin gevraagd wordt de subsidieformulieren tijdig in te dienen.

Is je club niet aangesloten bij de sportraad, of heeft je club deze formulieren niet ontvangen, gelieve dan zelf contact te nemen met de sportdienst. Niet alle clubs hebben recht op subsidies. Toch vragen wij met aandrang dat ook zij de adresgegevens indienen evenals een overzicht van hun werking. Deze gegevens zijn immers belangrijke informatie voor de sportdienst (folders, brochures over de plaatselijke sportmogelijkheden….).

 

Dienst Sport