Nee, 'verbroedering' is niet oubollig

25 oktober 2018

Nee, ‘verbroedering’ is niet oubollig
MIA DOORNAERT OVER “EUROPA VAN DE CULTUUR”

DONDERDAG 25 OKTOBER 2018 - 19 uur
POLYVALENTE ZAAL GEMEENTEPUNT ZWEVEGEM

Over de taalkundige en nationale verschillen heen bestaat er wel degelijk een “Europa van de cultuur”. Daarover brengt Mia Doornaert een boeiende lezing.
De kostbare erfenis van geschiedenis, talen en cultuur moeten we blijven doorgeven aan de jongere generatie om te vermijden dat Europa in een spirituele leegte strandt.
Het betoog van Mia Doornaert strookt met ons initiatief om jongeren en andere bewoners van de EU-landen meer vertrouwd met elkaar te maken.

Gratis toegang en warm aanbevolen voor elke Zwevegemnaar.
Organisatie: Verbroederingscomité gemeente Zwevegem, Vrienden van de verbroedering.

Meer info over de verbroedering: zie www.zwevegem.be/verbroedering

Mia Doornaert