Onderhoud van openbare gazons door particulieren

Wie in 2019 wenst mee te werken aan het onderhoud van de gemeentelijke gazons, gelegen in de onmiddellijke omgeving van hun woning, kan zijn/haar aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen, afdeling publieke ruimte - dienst groen en natuur, Blokkestraat 29 bus 1 te 8550 Zwevegem vóór 31 maart 2019.  De aanvragen die later worden ingediend, komen pas voor compensatie in aanmerking vanaf 2019.

Als compensatie voor dit groenonderhoud krijg je een Zwevegemse kadobon die kan gebruikt worden bij een 150-tal handelaars in Groot-Zwevegem en die 1 jaar geldig zijn. De waarde van de kadobon is afhankelijk van de oppervlakte openbare gazon die onderhouden wordt.

Deze kadobons zullen voor het werkjaar 2019 op het einde van het groenseizoen 2019 en na controle, als compensatie worden bezorgd. Je wordt schriftelijk verwittigd of je al dan niet in aanmerking komt en waar/wanneer je deze mag ophalen.

De personen die al tussen 2002 en 2017 hun compensatie ontvingen, moeten geen nieuwe aanvraag indienen. Het is wel aangewezen om een adreswijziging, e.d. mee te delen.