Ons Boetiekske

‘Ons Boetiekske’ is een project dat is ontstaan vanuit het Zwevegems actieplan tegen kansarmoede. Vanaf heden biedt dit initiatief gratis kledij voor kinderen tot 16 jaar. Hier kunnen alle gezinnen terecht die doorverwezen zijn door het OCMW, Kind&Gezin en de vzw Jongerenzorg.

In eerste instantie krijgen de gezinnen een ‘startpakket’ waarbij ze minimum tien kledingstukken per kind kunnen uitlenen. Daarna worden de mogelijkheden aangepast aan de noden van het kind, bijvoorbeeld een warme jas voor de winter. Per bezoekmoment is het ook steeds mogelijk om drie kledingstukken per kind te wisselen voor drie andere.

Doelgroep:

Doorverwezen kinderen tot kledijmaat S

Waar:

Huis van het Kind, Theophiel Toyeplein 9a, 8550 Zwevegem

Openingsmomenten:

  • 1ste zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur
  • 2de dinsdag van de maand van 15 tot 17 uur
  • 3de woensdag van de maand 9 tot 11 uur

Doorverwijzers:

OCMW, Kind en Gezin en VZW Jongerenzorg

Om kledij te kunnen uitlenen doet Ons Boetiekske vooral beroep op de giften van ouders. Deze kunnen binnengebracht worden op dezelfde openingsmomenten als Ons Boetiekske (zie hierboven) of iedere dinsdagnamiddag van 14 tot 16 uur.