Ook uw tuin of bedrijf verdient een ereprijs

53te Groen- en bebloemingsactie: Nieuwe categorie!

Wat in 1964 bescheiden begon als een bebloemingswedstrijd is thans uitgegroeid tot een actie waar jaarlijks meer dan 500 gezinnen aan deelnemen.

Bent u al ingeschreven? Uw tuin verdient ook een prijs! We stellen vast dat veel prachtige voortuinen of gevelbebloemingen nog steeds niet deelnemen aan deze jaarlijkse actie. Jammer, want de gemeente beloont u graag voor uw mooie tuin of gevelbebloeming met een waardebon en een groene naturaprijs. En weet, in deze gemeentelijke groen- en bebloemingsactie zijn er geen verliezers.

Iedere Zwevegemnaar kan deelnemen. Deelname is eenvoudig en gratis.

Nieuwe categorie

Vanaf dit jaar is er een nieuwe categorie: Winkels, K.M.O.’s en bedrijven. De voorgevel of de voortuin van een winkelpand, K.M.O. of een bedrijf, zelfs op een bedrijventerrein, komt in aanmerking. Land- en tuinbouwbedrijven konden  voorheen al deelnemen. Nu staat de competitie ook open voor alle winkeliers, K.M.O.’s en bedrijven in Zwevegem.
Pas op, alles moet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Jaarthema 2017: vaste planten

Dit jaar zal de jury naast de traditionele tuinplanten zoals bomen, heesters, perkplanten en siergrassen ook speciaal aandacht schenken aan het gebruik van vaste planten. Dit zijn kruidachtige planten die in het voorjaar uitgroeien en vervolgens in de zomermaanden bloeien en in de winterperiode bovengronds afsterven. Ondergronds blijven ze behouden en zijn ze alzo vaste of duurzame sierplanten in onze tuinen. We moeten deze planten ook niet ieder jaar opnieuw aan te kopen en aan te planten, het zijn dus vaste klanten in onze tuinen.

7 categorieën

  1. kleine voortuinen: kleiner dan 150 m²
  2. grote voortuinen: groter dan 150 m²
  3. gevelbebloeming: gevelbloembakken, tegeltuinen, klimplanten,….
  4. kapelbebloeming of -verfraaiing: groen en de bebloeming van kapellen
  5. hoevebebloeming: bebloeming op en rond professionele land- en tuinbouwbedrijven, incl. gevels
  6. erfbeplanting: integratie van professionele land- en tuinbouwbedrijven in het landschap
  7. winkels, K.M.O.’s en bedrijven: groen en bebloeming van winkelgevels, K.M.O.’s en bedrijven (met uitzondering van de land- en tuinbouwbedrijven).

Hier kan je je online inschrijven   (inschrijvingen worden afgesloten op 1 juli)

 

Created at: 17/05/2017

Reactie toevoegen