Opgepast! Vanaf krokusvakantie 2020 gelden nieuwe annulatievoorwaarden!

Grabbelpas en Petoeter:

‘Als je ingeschreven bent, dan verwachten we dat je er zal zijn. Annuleren is niet meer mogelijk. Bij hospitalisatie van de deelnemer, ziekte van de deelnemer gedurende minstens 3 aaneensluitende dagen of overlijden van een familielid (tot 2de graad) is een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. De afwezigheid moet steeds gestaafd worden met een bewijs van de behandelende arts of een rouwbrief. Enkel facturen vanaf 5 euro worden nadien terugbetaald. Het annulatieverzoek met bijhorende bewijsstukken moet via e-mail naar jeugd@zwevegem.be gebeuren’

Kampen:

‘Als je ingeschreven bent, dan verwachten we dat je er zal zijn. Wie een kamp wil annuleren kan dit enkel schriftelijk met eventuele bijhorende bewijsstukken via e-mail naar jeugd@zwevegem.be.

  • Je kan kosteloos annuleren tot en met de 14de dag na de inschrijving.
  • Bij annulatie vanaf de 15de dag na de inschrijving brengen we 25 euro annulatiekosten in mindering van de terug te betalen deelnameprijs.
  • Annuleer je uiterlijk één maand voor de aanvang van het kamp dan behouden we 50% van de deelnameprijs.
  • Annulatie kan uiterlijk 2 weken voor het kamp. Hierna is terugbetaling niet meer mogelijk tenzij één van onderstaande uitzonderingen van toepassing is.

Uitzonderingen: Bij hospitalisatie van de deelnemer, ziekte van de deelnemer gedurende minstens 3 aaneensluitende dagen of overlijden van een familielid (tot 2de graad) is een gedeeltelijke terugbetaling cfr. de afwezigheid mogelijk. De afwezigheid moet steeds gestaafd worden met een bewijs van de behandelende arts of een rouwbrief.’