Oproep cultureel verdienstelijke personen

Traditiegetrouw is er volgend jaar de huldiging van de cultureel verdienstelijke personen en/of verenigingen: 

  • personen en/of verenigingen die zich in 2018 bijzonder verdienstelijk maakten op cultureel vlak; 
  • verenigingen die een bepaalde promotie behaalden of een jubileum van 25-50-75 of 100 jaar vierden in 2018; 
  • personen die 25, 35 of 50 jaar actief bestuurslid zijn van een vereniging. 
  • personen die 25, 35, 50, 60 of 65 jaar spelend lid zijn van een dans-, zang-, toneel- of muziekgroep.  

Verenigingen die binnen hun groep personen of hun vereniging wensen voor te dragen worden verzocht dit schriftelijk mee te delen (naam, adres en reden) aan de culturele dienst, p.a. Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem, cultuur@zwevegem.be uiterlijk tegen 15 januari 2019. Na deze datum worden geen personen/verenigingen meer aanvaard.  

Opmerking : binnen dezelfde vereniging kan dezelfde persoon slechts 1x om de 5 jaar worden gehuldigd.  

Ter info: de huldiging vindt plaats op vrijdag 22 maart 2019 om 19 u. in het gemeentelijk Theatercentrum te Zwevegem.