Oproep Minaraadsleden - hersamenstelling

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en de aanvang van de nieuwe legislatuur 2019-2024, wordt de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur opnieuw samengesteld. We zijn vooral op zoek naar mensen die op een actieve manier willen deelnemen aan de advisering van het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

Mannen en vrouwen moeten voor tenminste 1/3 vertegenwoordigd zijn. De kandidaten worden verwacht op de minaraad op dinsdag 10 december 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het Gemeentepunt. Op deze vergadering wordt de samenstelling van de minaraad besproken en wordt eveneens de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris verkozen.

Het is de bedoeling dat de MINARAAD functioneert als een open raad, zijnde met al wie  interesse heeft voor de materie en onafhankelijk van de maatschappelijke geledingen of politieke vertegenwoordiging.  Aarzel niet je kandidatuur te stellen.

Gelieve je naam en contactgegevens door te geven aan de dienst woon- en leefomgeving ten laatste tegen zaterdag 30 november 2019. Kandidaturen voor voorzitter, ondervoorzitter en secretaris kunnen ingediend worden bij de dienst woon- en leefomgeving, eveneens tegen zaterdag 30 november 2019.