Provincie West-Vlaanderen lanceerde op 26 juni de plattelandsstrategie voor Zuid-West-Vlaanderen

Gepubliceerd op Dinsdag 02 juli 2024
plattelandsstrategie zuid-west-vlaanderen

De Provincie West-Vlaanderen lanceerde op woensdag 26 juni de eerste oproep naar projecten die het Zuid-West-Vlaamse platteland willen versterken. De oproep kadert binnen de nieuwe plattelandsstrategie voor deze regio. De Provincie voorziet hiervoor jaarlijks 400.000 euro. 

Zuid-West-Vlaanderen, als het KMO-hart van onze provincie, voldoet niet aan de criteria die Vlaanderen stelt om als LEADER-gebied in aanmerking te komen: er wonen gemiddeld meer dan 350 inwoners per km2 en het ruimtebeslag ligt er hoger dan 30%.

Ondanks het feit dat Zuid-West-Vlaanderen niet aan de Vlaamse criteria van een plattelandsgebied voldoet, vinden we vanuit de provincie dat er voldoende uitdagingen zijn op het platteland in deze regio: lokale landbouw ondersteunen, landschap versterken en de open ruimte verder vrijwaren.

Projectaanvragen indienen

De Provincie heeft een grondige omgevingsanalyse gemaakt van het Zuid-West-Vlaamse platteland. Hierbij kwamen twee speerpunten naar boven waarrond projecten kunnen worden ingediend: initiatieven rond lokale landbouw en initiatieven gericht op landschap en biodiversiteit. Iedereen kan een projectvoorstel indienen, van inwoner tot bestuur. Enkel de stad Kortrijk en de gemeenten Wervik en Kuurne komen niet in aanmerking. 

Projecten kunnen voor 1 oktober ingediend worden per mail via zwvl@west-vlaanderen.be. Een goedgekeurd project kan tot maximaal 50.000 euro subsidie krijgen. De plattelandsstrategie voor Zuid-West-Vlaanderen en het daaraan gekoppelde subsidiereglement vind je terug op www.west-vlaanderen.be/subsidies/plattelandsloket-west-vlaanderen