Nieuw project voor twee windturbines in Moen/Bossuit?

Gepubliceerd op Woensdag 05 januari 2022

Een groot deel van de inwoners van de deelgemeenten Moen en Sint-Denijs zal eerstdaags een brief ontvangen met een bevraging door Vlaskracht (burgercoöperatie voor duurzame energie) over de geschiktheid van potentiële locaties voor windturbines in de buurt enerzijds en over de hernieuwbare energie in het algemeen anderzijds.

Het is onze plicht als lokaal bestuur er op te wijzen dat in werkelijkheid de locaties voor de door Eneco beoogde windmolens reeds vaststaan en dat Eneco de bedoeling heeft binnenkort een omgevingsvergunning aan te vragen.

De gemeente is bij die communicatie absoluut niet betrokken en maakt terzake alle voorbehoud.