Coronavirus: heropening recyclagepark vanaf 7april

Gepubliceerd op Vrijdag 03 april 2020

De recyclageparken in Zwevegem Knokke en Moen (van Imog) openen weer vanaf dinsdag 7 april op de normale openingsuren. Er zijn wel strikte veiligheidsmaatregelen voor elke bezoeker. Voor u een bezoekje plant, gelieve de richtlijnen grondig na te lezen. Alle info: www.imog.be/corona 

Veiligheidsmaatregelen

 • Breng enkel het hoogstnodige!
  Stel je bezoek aan het recyclagepark uit als dat kan.
 • Geen aanhangwagen of bestelwagens toegelaten
  Om files te vermijden en een maximum aan aanvoerders toe te laten.
 • De eerste 2 uur worden voorbehouden aan +65-jarigen
  Deze spreiding helpt een mix van verschillende leeftijden te vermijden.
 • Het aantal bezoekers dat gelijktijdig toegelaten wordt is beperkt
  Blijf tijdens het wachten in de wagen zitten.
  Is de wachtrij langer dan de openingstijd ? Kom dan later even terug.
 • Het bezoek is beperkt tot 15 minuten
  Je zal enkel tijd hebben om max. 1 tot 3 afvalstromen te lossen. Sorteer je afval goed op voorhand.
 • Rijrichting: kom via de rijrichting met de ingang rechts (voor een veilige wachtrij)
 • Breng je eigen handgel mee
  Indien dit niet mogelijk is, was je handen thuis voor je vertrekt en als je thuiskomt.
 • Hou afstand (minstens 1,5 meter) tot de parkwachter en tot andere bezoekers
  Respecteer het werk en de veiligheid van de recyclageparkwachters.
 • Kom alleen!
  Maak er geen familie-uitstap van. De recyclageparkwachters en andere medewerkers
  mogen niet helpen bij het uitladen en wegbrengen van afval naar de containers en inzamelrecipiënten.
 • Enkel elektronische betaling mogelijk
 • Iedereen moet over de weegbrug
 • Tijdelijk geen aanvoer van asbestcement
  Alle beschermingsmiddelen werden gedoneerd aan de medische sector.
 • Geen verkoop van artikelen
  (zoals compost, asbestcementzakken, ...)
 • Kom je met de fiets of te voet, schuif dan gewoon aan in de wachtrij
 • Inbreuken op veiligheid of sorteerregels worden beboet

Alle actuele informatie vind je terug op www.imog.be/corona of op de Facebookpagina van IMOG.

Lees hier de volledige bewonersbrief van Imog

Huisvuilophaling

De ophaaldiensten van restafval, PMD en papier & karton werken tot nader order hun rondes af, zoals voorzien op de ophaalkalender (klik hier voor de ophaalkalender).  Als er meer problemen ontstaan (bv. sterke uitval bij ophalers door ziekte of quarantaine) kan er weliswaar afgeschakeld worden en zullen eerst de minder prioritaire afvalstromen worden afgelast (bv. foliezakken, PMD, P&K). Imog stelt momenteel alles in het werk om de dienstverlening van restafvalophaling en -verwerking te waarborgen. 

De afvalzakken vormen geen extra risico. Coronavirussen verspreiden zich vooral via mensen en dieren, buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven.

Tuinafvalbakken

Ook de ophaling van de tuinafvalbakken verloopt normaal voor de abonnees van Imog. Ons voorstel is om je gras voorlopig niet af te rijden, je groenafval thuis bij te houden, te mulchen onder verschillende planten of thuis te composteren indien mogelijk. De inzameling aan huis door Imog met de abonnementsservice van de tuinafvalbakken blijft momenteel aangehouden. Deze kunnen online worden aangevraagd en geleverd: www.imog.be/diensten-en-educatie/voor-gezinnen/tuinafvalbak/.

De glasbollen en textielcontainers worden geledigd zoals voorzien.