RUP Alternatieve ontsluiting bedrijvenzone Moen-Trekweg en Imog

De gemeente Zwevegem heeft de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan Omleidingsweg Moen-Trekweg en Imog opgemaakt.

De publieke raadpleging is lopende t.e.m. 12 februari 2018.

De startnota en procesnota kunnen geraadpleegd worden in het Gemeentepunt, dienst Woon- en Leefomgeving, tijdens de openingsuren.

Zie ook https://rup.leiedal.be/zwevegem.

Reacties op de startnota kunnen aangetekend per post worden verstuurd,  of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan het College van Burgemeester en Schepenen, Blokkestraat 29, te 8550 Zwevegem, of per mail toegestuurd worden aan rups@zwevegem.be, uiterlijk op 12/02/2018.

Created at: 05/01/2018

Reactie toevoegen

Reacties

Beste, De vogeltjes hebben het hier blijkbaar voor het fluiten of de bloemetjes voor het pronken.In wiens belang is de ontsluiting eigenlijk? Als men ergens een autosnelweg of een grote weg wil aanleggen dan kan men wel mensen onteigenen wat hier bijna niet nodig is. Maar voor de vogeltjes of bloemetjes owé. Het beste traject is een bestaande weg die enkel wat verbreedt moet worden en misschien wat aanpassingen vraagt. Er passeren nu al zo veel vrachtwagens en ander verkeer. Die vogeltjes hebben er nu toch ook geen last van. Ze vinden wel ergens een plekje die vogeltjes. En die bloemetje mogen daar mooi naast de weg blijven staan. Maar ja waarom moeilijk als het gemakkelijk kan. Gelijk hoe het zal wat kosten. Maar nu al die studies en dan nog de werken, wat zal dat niet kosten. De burger zal dan strak wel wat meer belastingen betalen. Ook het uitstel van de ontsluiting is niet bevorderlijk. De dorps kern blijft overlast met nog wat zwaar verkeer, de weg word er niet beter van en de grote gevaren blijven. Met vriendelijke groet...

Beste, Groen Dank U voor uw standpunt over het dossier omleidingsweg imog en moen trekweg. Niets doen is inderdaad geen optie. Maar water bij de wijn doen staat ook niet in jullie woordenschat. Een strijd verliezen dat kunnen jullie moeilijk. Want als er iets niet naar jullie wens is moeten jullie altijd compensatie verkrijgen. De voorstellen die jullie nu voor brengen zijn wel niet nieuw, deze werden reeds al aangegeven. Nu wij blijven geloven in het O tracé. Jullie vinden dit niet realistisch maar jullie zijn niet realistisch. Wie heeft de boel hier op stelten gezet, wie geeft er juridische stappen gezet. Groen, natuurpunt, Eddy Loosveldt. Omdat men toen voor een tussenoplossing zorgde, om het probleem dan verder aan te pakken. Maar door de juridische stappen en maatregelen kon het probleem niet meer onmiddellijk worden aangepast. Was dit niet gebeurd dan was er al lang een ontsluiting. Het onwettig inkleuren, sorry maar de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Overkleuren dat kunnen jullie ook goed, zonder overleg met de eigenaars die er hun broodwinning zo moeten aan verliezen. De natuur, de natuur is mooi, de natuur is van iedereen. Wat is er nu niet mooier dan door de natuur te rijden. Binnenkort rijden we allemaal met elektrische voertuigen, geen co2 uitstoot meer en bijna geen lawaai. Wat wensen de vogeltjes en de bloemetjes nog meer. Nu zelfs nog, we gaan er niet doorrijden we rijden er langs. De ene kant de vaarttaluds en wat verder het ven gebied. Dat de natuurgebieden schaars zijn in onze regio? Er zijn er, maar niet allemaal toegankelijk voor het publiek. Denk maar aan de bosjes in de comminnestraat, ik vermoed dat er in de achterhoek ook nog een bosje komt. Dus dit is toch niet zo weinig en daarbij wat zegt men: wie het kleine niet eert is het grote niet weerd. Houd de natuur aan UW zijde. Laat de DRUKTE toch voorbij. Laat de mensen in VEILIGHEID leven. Laat de KINDEREN spelen in een wereld waar het goed is om SAMEN te LEVEN. Want iedereen is van de wereld en de WERELD is van IEDEREEN.