RUP De Geit

De gemeente Zwevegem heeft de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) De Geit opgemaakt. Het RUP heeft tot doel bestemmingen en voorschriften vast te leggen voor het gebied rond De Geit. De startnota  bevat onder meer de afbakening van het plangebied, de doelstellingen van het plan en de beschrijving van de mogelijke milieueffecten. In de procesnota vindt u een overzicht van het procesverloop van de opmaak van het RUP.

De eerste publieke raadpleging van de startnota loopt van 21.06.2018 t.e.m 20.08.2018. U kan de start- en procesnota raadplegen bij de dienst Woon- en leefomgeving ter plaatse.

Op 3 juli 2018 wordt om 19u30 op het Gemeentepunt een zitmoment gehouden waarbij de schepen van ruimtelijke ordening Wim Monteyne en de gemeentelijk omgevingsambtenaar informatie geven over het RUP De Geit en vragen beantwoorden.

Indien u reactie wenst te geven op de start- en procesnota tijdens de eerste raadplegingsperiode kan u dit doen via de post ter attentie van Burgemeester en Schepenen, op het gemeentepunt bij de dienst woon- en leefomgeving, tijdens het zitmoment of via het mailadres woonenleefomgeving@zwevegem.be

 

Created at: 14/06/2018

Reactie toevoegen