Openbaar onderzoek RUP Gemeentepark

Gepubliceerd op Dinsdag 19 juli 2022
Simulatiebeeld RUP Gemeentepark

Van vrijdag 15 juli tot en met maandag 12 september 2022 loopt een openbaar onderzoek naar het RUP Gemeentepark Zwevegem. Het document met het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Gemeentepark” ligt ter inzage bij de dienst woon- en leefomgeving in het Gemeentepunt. Langskomen kan enkel op afspraak. De informatie online bekijken kan op deze pagina

Iedereen die over het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan opmerkingen of bezwaren wil formuleren, kan dit schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen, uiterlijk tegen 12 september 2022. Stuur je brief aangetekend op te naar de GECORO, p/a Blokkestraat 29 bus 1 te 8550 Zwevegem, ofwel tegen ontvangstbewijs afgeven aan het loket woon- en leefomgeving na afspraak. Je kan ook mailen naar rups@zwevegem.be.

Een afspraak vastleggen bij de dienst woon- en leefomgeving

De documentatie online bekijken