Sedert 25 mei worden uw persoonsgegevens beter beschermd

In het kader van de nieuwe wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens (AVG), heeft ons bestuur besloten de “Burgerlijke Stand”: geboorten, huwelijken en overlijdens niet meer op te nemen op deze website en in het Infopunt.

Vanaf 25 mei treedt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en vanaf 25 mei heb je, misschien zonder het zelf te weten, meer zeggenschap over je persoonsgegevens.

Men spreekt over persoonsgegevens als je uit de informatie kan afleiden over wie het precies gaat. Je naam, adres, geboortedatum, gezondheidsgegevens, bankrekeningnummer, rijksregisternummer, IP-adres….. zijn allemaal persoonsgegevens.

Het lokaal bestuur van Zwevegem heeft zich voorbereid op de Algemene verordening gegevensbescherming. Er is een functionaris voor gegevensbescherming; we hebben een informatieveiligheidsbeleid. Eveneens in toepassing van de nieuwe wet AVG, verdwijnt de rubriek 'Burgerlijke Stand'

 

Created at: 12/06/2018

Reactie toevoegen