Sportverenigingen Subsidieaanvragen

Sportverenigingen aangesloten bij de Gemeentelijke Sportraad, ontvangen in maart-april een schrijven waarin gevraagd wordt de subsidieformulieren tijdig in te dienen.

Is je club niet aangesloten bij de sportraad, of heeft je club deze formulieren niet ontvangen, gelieve dan zelf contact te menen met de sportdienst.

Niet alle clubs hebben recht op subsidies.

Toch vragen wij met aandrang dat alle clubs de adresgegevens indienen samen met een overzicht van hun werking. Deze gegevens zijn immers zeer belangrijk voor informatie-overdracht

naar de bevolking toe.

Vrij regelmatig krijgt de sportdienst vragen of maakt de sportdienst folders i.v.m. plaatselijke sportmogelijkheden en wij baseren ons daarbij op de ingediende formulieren.

Is de bestuurssamenstelling van je club gewijzigd of bestaat je vereniging niet langer, dan vragen wij het (gewezen) bestuur om ons daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.

 

Bron

dienst sport

Zie ook

Created at: 16/02/2017

Reactie toevoegen