Starterscontract voor startende ondernemers

Startende ondernemingen kunnen tot max. 3.250 euro subsidie aanvragen via het starterscontract. Die kan de starter gebruiken voor opleiding, professioneel advies en beroepsgebonden investeringen. De subsidieaanvraag wordt voorgelegd aan een beoordelingscommissie die advies uitbrengt aan het schepencollege.

 

Bij de aanvraag hoort een ondernemingsplan, heb je hulp nodig om dit op te maken, kan je steeds terecht bij de dienst Lokale Economie na afspraak op 056 76 55 67 of via economie@zwevegem.be

Het ondernemingsplan wil de onderneming op kwalitatieve en kwantitatieve manier voorstellen.

Het bevat volgende onderdelen:

- projectvoorstelling (korte persoonlijke omschrijving van de aanleiding tot ontstaan van de onderneming)
- omgevingsanalyse (voorstelling van trends in de sector waarin de onderneming actief is, analyse van doelgroep (klanten) en van concurrenten, van hun sterke en zwakke punten)
- commercieel plan (uiteenzetting van wat de onderneming waar aanbiedt tegen welke prijs, voorstelling van hoe de onderneming zich bekendmaakt)
- financieel plan (wat zijn de geplande investeringen en hoe worden deze gefinancierd, wat zijn de jaarlijks terugkerende kosten, hoeveel is de geschatte opbrengst en hoe groot is de winstmarge)

Meer info?
Zie www.zwevegem.be/economie-subsidies of contacteer de dienst economie via economie@zwevegem.be of 056 76 55 67.