Terrasreglement

Gepubliceerd op maandag 08 maart 2021

Om een eenduidig en duidelijk beleid te hanteren rond de inname van het openbaar domein door horecaterrassen, werd een terrasreglement in het leven geroepen. Het reglement legt enkele regels en afspraken vast inzake veiligheid en beeldkwaliteit.

Bovendien is vanaf 1 maart 2021 is een voorafgaande terrasvergunning van het college van burgemeester en schepenen verreist om een horecaterras op het openbaar domein te plaatsen. De vergunning voor een vast terras wordt afgeleverd voor een periode van 5 jaar. Voor een los terras wordt een vergunning afgeleverd voor een periode van bepaalde duur (maximaal van 1 jaar), rekening houdend met de aangevraagde periode.

Een vergunning aanvragen doe je via de dienst ondernemen.

Meer info