Toekenning hinderpremie van 2.000 euro

Handelaars die hinder ondervinden door werken in hun straat, zullen normaal gezien vanaf 1 juli van dit jaar automatisch kunnen rekenen op een hinderpremie van 2.000 euro.

Daarnaast zullen de handelaars ook een premie van 80 euro per dag kunnen ontvangen vanaf de 22ste sluitingsdag.

De premie zal automatisch toegekend worden door gebruik te maken van de gegevens die de gemeente invoert in het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD), de applicatie van het agentschap Informatie Vlaanderen waarin alle werken groter dan 50 m² moeten geregistreerd worden.

http://www.geopunt.be/hinder-in-kaart