Tweede kindergemeenteraad Zwevegem

14 december 2018

Vrijdag 14 december vond de tweede zitting van de kindergemeenteraad plaats. Het was al meteen een drukke agenda. We spraken af aan de oude spoorwegbedding. Daar was het startpunt voor de test van onze eerste speelroute. Tijdens de wandeling kwamen een heleboel ideeën aan bod om de wandeling aantrekkelijker te maken voor gezinnen. De dienst jeugd neemt deze voorstellen mee voor een verdere uitwerking van de speelroute. 

Terug aangekomen op het gemeentepunt was het tijd om op te warmen met lekkere klaaskoeken en warme chocolademelk. Terwijl we aan het opwarmen waren, nam onze kinderburgemeester het woord en stelde zijn persoonlijk doel voor aan zijn kinderraadsleden, namelijk ‘rookvrije plaatsen in de buurt van sportclubs, scholen en jeugdbewegingen’. Hierover werd kort gebrainstormd en de ideeën nemen we mee om verder uit te werken op de volgende zittingen.

Daarna was het tijd voor het vragenvuur. De kindergemeenteraadsleden hebben, zelf of via hun klasgenoten, vragen verzameld om aan de burgemeester te stellen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: ‘Kunnen we in de groenzone naast de windroos geen park inrichten?’, ‘Kunnen er meer picknicktafels voorzien worden overal in de gemeente?’, ‘Kunnen we vuilnisbakken niet meer in de kijker zetten door ze te versieren?’, ‘Wat kunnen we doen om de verkeersdrukte in de schoolomgeving te verlagen?’, ‘Hoe kunnen we mensen uit Zwevegem overtuigen om meer met de fiets te rijden?’, enzovoort.

Zwevegemse kinderen zitten dus vol met goeie voorstellen en leuke ideeën. We toetsen af wat mogelijk is en houden jullie via de kindergemeenteraad op de hoogte. We kijken alvast uit naar de volgende zitting waarin we hoofdzakelijk gaan stilstaan bij het thema ‘Natuur en milieu’.

Tweede zitting kindergemeenteraad