Vacature medewerker OC De Brug Kunstacademie

Gepubliceerd op Donderdag 07 juli 2022

Takenpakket

 • Je houdt toezicht bij de leerlingen voor, tijdens en na de lessen woord, muziek en beeld in De Brug
 • Je ontvangt leerlingen en ouders. Je verschaft informatie of verwijst door.
 • Je helpt bij het verwittigen van ouders en leerlingen bij ziekte van een leerkracht. Dit houdt het afficheren van de afwezigheid en het opbellen van ouders in.
 • Je checkt het sluiten van lokalen, uitzetten verlichting en apparaten.
 • Je geeft berichten en informatie door aan leerkrachten. Je haalt kleine materialen af in het secretariaat in de Transfostraat.
 • Je volgt het materiaalbeheer en bibliotheek mee op onder sturing van de beleidscoördinator beeldende kunsten.
 • Je hebt affiniteit met het deeltijds kunstonderwijs.

Beheer materialen beeldateliers

 • Beheer Bib (ordenen en uitleen checken)
 • Beheer verbruiks en uitleenmateriaal
  • Uitleenmateriaal (controle bij terug plaatsen)
  • Doorgeven bestellingen om berging aan te vullen aan Nan
  • Controleren juistheid binnenkomende leveringen
  • Geleverd materiaal in berging 1 of 2 of 3 leggen
  • Aanvullen papier kopiemachine
  • Vervangen toner copier
  • Diverse materialen halen bij Caby of Kwarto
 • Verkoop winkeltje + doorgeven wanneer er voorraad te kort is aan coördinator BAK
 • Overzicht houden op de verkoop en bijhouden gegevens.

Preventietaken

 • Ter plaatse veelvuldig onderzoeken uitvoeren ter ondersteuning van de hiërarchische lijn;
 • Nakijken of aan de normen is voldaan op basis van documenten én op basis van reële, materiële vaststellingen
 • Verdelen van veiligheidsinstructies
 • Toezien op de naleving van de veiligheidsaspecten bij indienststelling van arbeidsmiddelen
 • Voorstellen doen vanuit vaststellingen en bevindingen uit onderzoeken ter plaatse

Uurrooster

Dit is een totale opdracht van 16 uren:
Dinsdag van 13.30 tot 17 u.
Woensdag van 12.45 tot 17.30 u.
Donderdag van 18 tot 20 u.
Vrijdag van 15.30 tot 17.30 u.
Zaterdag van 9 tot 12.30 u.

Verloning

Als medewerker van de kunstacademie krijg je een betaling per prestatie. Dat betekent dat je per gepresteerd uur een vergoeding krijg van 15,49 EUR bruto. Het kan dus van maand tot maand verschillen wat de vergoeding is, afhankelijk van het aantal prestaties in die betreffende maand.
Dit is een brutobedrag. Uiteraard worden hier ook nog de nodige afhoudingen van gedaan naar belastingen toe.

Solliciteren

Reageren voor 16 augustus 2022
Contactpersoon: Heidi De Clercq, heidi.declercq@kazwevegem.be
Interesse? Bezorg je CV en motivatie aan Heidi De Clercq. Na selectie op basis van CV en motivatie word je uitgenodigd voor een gesprek.