Nieuws - meest recent

okt
27

Tast je graag eens in het duister en ben je niet bang van een donkere nacht? Kom dan op zaterdag 27 oktober 2018 naar de Nacht van de Duisternis in Zwevegem!

De kinderen van de gemeenteschool Heestert beleefden een originele eerste schooldag. Alle leerlingen en leerkrachten werden verwacht op de nieuwe locatie van de school voor de officiële eerstesteenlegging.

Op 5 september 2018 wordt om 19 uur op het Gemeentepunt een zitmoment gehouden waarbij de schepen van ruimtelijke ordening en de gemeentelijk omgevingsambtenaar informatie geven over het RUP Gemeentepark en vragen beantwoorden.

okt
07

Op zondag 7 oktober kan je in de bib om 10u komen luisteren naar de Brugse schrijfster Lara Taveirne

In het najaar van 2018 richt W13, een vereniging van de 14 OCMW’s en het CAW Zuid-West-Vlaanderen, een distributieplatform op voor voedseloverschotten.

Bekijk hier 4 hoogstaande optredens voor het jaar 2018-2019

Heb je werken gepland waarbij je genoodzaakt bent om tijdelijk het openbaar domein in te nemen, zoals bij een verhuis, verbouwingswerken, bouw-, afbraak-, schilder-, leverings- en andere werken,

Lees het Infopunt september 2018:

De gemeente Zwevegem sluit zich aan bij de groepsaankoop van "West-Vlaanderen kiest zonne-ergie". Met deze groepsaankoop is het (zelf) opwekken van zonne-energie toegankelijk voor alle inwoners en bedrijven.

Stikstof afzetten in speciale beschermingszones maakt de realisatie van de natuurdoelen moeilijk tot zelfs onmogelijk. Hierdoor wordt het ook moeilijker om vergunningen te verlenen aan bedrijven die stikstof uitstoten in de buurt van deze zones.