Vanaf 1 september 2020: leerplicht vanaf 5 jaar

Gepubliceerd op Maandag 31 augustus 2020

Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. Tot dan was dat 6 jaar.  De leerplicht garandeert ook het leerrecht van 5-jarigen.  Vanaf 1 september 2020 zijn kinderen dus 13 schooljaren lang leerplichtig (van 5 jaar tot 18 jaar). Zo volgen alle kinderen voortaan minstens een jaar kleuteronderwijs en zijn ze goed voorbereid op het lager onderwijs. 

Aanwezigheid op school

Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig namelijk op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.  Ze moeten minstens 290 halve lesdagen naar school. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen.  Elke dag aanwezigheid op school is uiteraard belangrijk.  Kleuters die al 6 of 7 jaar zijn, moeten elke dag aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheid. 

Sommige 5-jarige kinderen kunnen geen 290 halve dagen aanwezig zijn omdat ze zich in een specifieke situatie bevinden. Ze zijn bijvoorbeeld (langdurig) ziek, ze hebben nog veel revalidatie nodig, hun ouders behoren tot de trekkende bevolking en ze zijn te jong om op internaat te gaan, … De directie kan beslissen welke afwezigheden van die kinderen aanvaardbaar zijn. Dat vraagt goede communicatie tussen de ouders en de school. De eindbeslissing ligt altijd bij de directie. Bij aanvaardbare afwezigheden blijft het kind in orde met de leerplicht.

Meer informatie

Voor meer info kan je steeds terecht op volgende website: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplichtige-leeftijd-verlaagd-tot-5-jaar.

Bekijk zeker dit filmpje waar alles nog eens duidelijk wordt uitgelegd.