Verkeerseducatieve route in Zwevegem

Gepubliceerd op Woensdag 23 mei 2018

De werkgroep verkeer van de Vrije Centrumschool (leerkrachten en ouders), het gemeentebestuur, Mobiel 21 en de Politiezone Mira hebben een verkeerseducatieve route (VERO) uitgestippeld.

De VERO is een uitgestippelde route in de schoolomgeving, langs de centrumstraten van Zwevegem. De route is toegankelijk voor voetgangers en fietsers en start op het Theofiel Toyeplein. De gemeente bewegwijzerde de route langs verkeerssituaties die leerrijk zijn voor kinderen.

Verkeersregels aanleren

Met dit verkeerseducatief initiatief leren de kinderen de belangrijkste verkeersregels voor voetgangers en fietsers toe te passen in een min of meer vertrouwde omgeving. Belangrijk is dat de VERO altijd bruikbaar is, ook buiten de schooluren. Zo kunnen ouders met hun kinderen oefenen en andere verenigingen of scholen kunnen er gebruik van maken. Je hoeft niet noodzakelijk de hele route af te leggen, men kan op welbepaalde plaatsen opdrachten uitvoeren.

Bekijk hier een handleiding voor de ouders:  Vero_handleiding