Vogelgriep in Menen: tijdelijk beschermingsgebied van kracht

Gepubliceerd op vrijdag 03 september 2021
Het beschermingsgebied en de bewakingszone in verband met de vogelgriepuitbraak in Menen in kaart

Bij een pluimveehandelaar in Lauwe (Menen) is er hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn een beschermingszone van 3 kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer rond de besmetting ingesteld. Zwevegem valt binnen de bewakingszone, waardoor dit gevolgen heeft voor iedereen die pluimvee houdt binnen dit gebied. 

Maatregelen in Zwevegem

In de bewakingszone (10 km) is het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Ook verzamelingen van vogels zijn verboden. Bovendien moet elke professionele pluimveehouder in deze zone binnen de 72 uur een inventaris opmaken waarin aangeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.

Download de fiche voor je inventaris
Volledig overzicht van alle maatregelen
Meer info op de website van FAVV

Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden. 

Aangezien het gaat om gehouden vogels (en niet om pluimvee), heeft deze besmetting geen impact op de ziektevrije status voor hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee. Deze ziektevrije status op internationaal niveau werd op 16 augustus herwonnen bij de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE) (zie persbericht van 18/08/2021). Alle pluimvee- en vogelhouders moeten wel nog steeds voorzichtig zijn. Zo moet contact tussen hun dieren en wilde vogels zoveel mogelijk vermeden worden. Het FAVV raadt daarom ook aan om alle gehouden vogels binnen te voederen en te drenken.

Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd. Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Wat is het vogelgriepvirus

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.