Vogelgriep in Waregem: tijdelijk beschermingsgebied van kracht

Gepubliceerd op Maandag 26 april 2021
kippen

Bij een pluimveehandelaar in Waregem is er hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. Naar aanleiding van deze uitbraak stelt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een tijdelijk beschermingsbied in rond het getroffen gebied. Een deel van Zwevegem valt hieronder, waardoor dit gevolgen heeft voor iedereen die pluimvee houdt binnen dit gebied. 

Een gedetailleerde kaart van deze tijdelijke bufferzone kan je bekijken op de website van het FAVV.

Maatregelen

Alle pluimveehouders die binnen dit gebied vallen, moeten:

  • Pluimvee en andere vogels opsluiten in stallen, gebouwen of hokken
  • Een inventaris opmaken van het pluimvee en de vogels die zij houden
    • De professionele houders sturen deze inventaris binnen de 24 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens op https://www.favv-afsca.fgov.be/lce)
  • De hobbyhouders sturen hun inventaris binnen de 48 uur door naar de gemeente. Dat kan naar woonenleefomgeving@zwevegem.be

Er gelden bijkomende maatregelen voor particuliere en professionele pluimveehouders en voor slachthuizen, uitsnijderijen en koelhuizen met betrekking tot een beschermingsgebied. Dit kan je hier bekijken. 

Duurtijd

De opgelegde maatregelen gaan in op 23 april 2021 en zijn voor onbepaalde duur van toepassing. Zodra de maatregelen vervallen, zullen wij dit via de traditionele kanalen communiceren. 

Wat is het vogelgriepvirus

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Eieren en vlees van pluimvee nog consumeren

Het virus dat momenteel circuleert is niet overdraagbaar op mensen. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden opgegeten. 

Meer info op de website van FAVV