Vogelgriepbesmetting in Lauwe en gevolgen voor Zwevegem

Er is een besmetting vastgesteld van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 bij de dieren van een pluimveehandelaar in Lauwe (deelgemeente van Menen).

Wat zijn de gevolgen hiervan?

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft rond het bedrijf met de besmettingshaard twee zones afgebakend:

Een stuk van Zwevegem valt binnen het toezichtsgebied. Dit gebied is alles ten westen van Deerlijkstraat, N391, Keiberg, Avelgemstraat, Kastanjeboomstraat, Hoogstraat, Perrestraat, Vinketraat, Marquettestraat, Brucqstraat, Zandbeekstraat en Beerbosstraat. (zie ook kaart hierboven)

Het FAVV meldt dat de afbakening van de zones ten minste 3 weken zal behouden blijven.

Ik heb pluimvee en/of vogels (kippen, eenden, ganzen, fazanten, duiven, vinken...). 
Wat moet ik doen?

Het FAVV legt volgende maatregelen op:

Maatregelen in beide zones:

  • Elke inwoner met pluimvee of vogels moet binnen de 72 uur een inventaris bezorgen aan de burgemeester, waarin aangegeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden.
  • Momenteel geldt nog geen ophokplicht binnen het toezichtsgebied.

Heb je pluimvee en/of vogels? Vul dan het formulier in ten laatste op maandagavond 19 juni 2017. 

De gemeente moet de gegevens doorsturen naar het FAVV.

  • Alle vervoer van pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden. Voor de professionele sector gelden nog een reeks aanvullende maatregelen. Zij krijgen instructies van het FAVV.

Wat kan je nog doen?

Ken je inwoners die pluimvee/vogels hebben. Dan kan je hen zeker helpen. Vraag hun gegevens en bezorg hen het formulier dat je hierboven vindt.

Het formulier dat op papier ingevuld wordt, kan je:

  • inscannen en mailen naar woonenleefomgeving@zwevegem.be
  • in de brievenbus van het Gemeentepunt Zwevegem deponeren
  • afgeven aan het onthaal in het Gemeentepunt van Zwevegem

Oproep

Het is absoluut noodzakelijk om de opgelegde maatregelen strikt toe te passen om deze besmettingen niet te laten uitdeinen.

Hoe zit het met de consumptie van vlees en eieren?

Consumenten kunnen gerust zijn: alle pluimveevlees en eieren zijn veilig en kunnen zonder problemen gegeten worden. Er zijn ook geen aanwijzingen dat mensen of huisdieren kans lopen op besmetting.

Bij vragen? Neem contact met:

  • woonenleefomgeving@zwevegem.be
  • tijdens de kantooruren op het nummer 056 76 55 80 (dienst woon en leefomgeving gemeente Zwevegem)
  • voor noodgevallen contacteer het nummer 101

algemene info

Created at: 14/06/2017

Reactie toevoegen