Wegen en infrastructuur

 Geplande openbare werken, nutswerken, aanleg voetpaden:

Vragen of meldingen?

Bekaertstraat tijdelijk afgesloten 29/05/17 t.e.m. 1/06/17

De Bekaertstraat zal afgesloten zijn tussen de Deerlijkstraat en de St Amandstraat wegens afbreken modulaire gebouw.

Er is een omleiding voorzien via St-Niklaasstraat, Deerlijkstraat, Blokkestraat, Otegemstraat

 

Overzicht asfalt werken

 

9/05 - 16/05: affrezen toplaag - plaatsen greppels - vernieuwen toplaag

Beerbosstraat
Kanteinstraat

12/05 - 29/05: affrezen toplaag - plaatsen greppels - frezen aansluitingen - vernieuwen toplaag

Brucqstraat

22/05 - 2/06: affrezen toplaag - vernieuwen toplaag

St Denijsplaats/Driesstraat
Comminnestraat
Diesveldstraat
Caventestraat

5/06 - 16/06: affrezen toplaag - vernieuwen toplaag

Lindelos (voetweg - Vierkeerstraat)
Kwadestraat
Kerkstraat (Moenplaats - Stationstraat)

 

Overzicht werken kouterwijk 

Hugo Verrieststraat - Peter Benoitstraat - Albrecht Rodenbachstraat - Hendrik Consciencestraat - gedeelte Kouterstraat 

 

Nieuwe openbare verlichting wordt stelselmatig uitgevoerd.

 

18 april start aannemer Ockier aan de wegenwerken. (einde voorzien 31/12/17)

Deze omvatten vernieuwen van de voetpaden en de parkeerstroken.
Het wegdek voorzien van een nieuwe toplaag.
Rode asfalt wordt voorzien aan de schoolomgevingen.

De woningen zullen zoveel als mogelijk bereikbaar zijn.
De aannemer voorziet minder hindersteenslag.

De werken zijn opgedeeld in fases.

fase 1: Hugo Verrieststraat ( Ellestraat - Kouterstraat)
fase 2: Hugo Verrieststraat ( Kouterstraat - fietspad)
fase 3: P. Benoitstraat
fase 4: A. Rodenbachstraat
fase 5: Kouterstraat (Otegemstraat - café 't Damberd) en garageweg
fase 6: H. Consciencestraat

Er wordt gestart met fase 1 & 2.
Fase 6: zal voorzien worden in de schoolvakantie.
Fase 3,4 en 5 zullen niet noodzakelijk in die volgorde uitgevoerd worden.

 

Created at: 10/09/2015

Reactie toevoegen

Reacties

Na de vergadering is er een discussie geweest over al dan niet verwijderen van die betonnen goot ,hopelijk kan dit rechtgezet worden met de aannemer ,die er niet van op de hoogte was ,het zou toch moeten gebeuren,want op veel plaatsen blijven er grote plassen staan . Ook de nu parkingstrook zou terug in asfalt worden gegoten ,ook een discussie want deze zou in klinkers moeten zijn ,als men die asfalt zal verwijderen zal heel wat werk aan zijn, namelijk daaronder zit een betonlaag van 15cm,die overal doorgeboord is om de aansluitingen te doen, heb ik gezien tijdens het aanbrengen van elektriek en wateraansluitingen , dit ter herrinerring na de vergadering